Temeljem Odluke Upravnog odbora o dodjeli sredstava (Broj: O-4312-2012., od 13.12.2012.), sukladno natječaju "Istraživački projekti", Hrvatska zaklada za znanost je preuzela obvezu financiranja projekta 09.01/323 „Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (Aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga)“ u razdoblju od 3 godine, odnosno od 02. 01. 2013. do 01. 01. 2016. Hrvatska zaklada za znanost financijski podržava materijalne troškove istraživanja, troškove osoblja, troškove opreme, putne troškove, troškove publiciranja i konzultanata, financijsku reviziju ovlaštenog revizora i posredne troškove.

    Projekt je dobio i potporu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (radni prostor, infrastruktura, oprema).