MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ

TRANZICIJA I KULTURNO PAMĆENJE

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

26. - 27. 11. 2015.

PROGRAM SIMPOZIJA

Podteme:

1.Tranzicija i kulturno pamćenje

Kultura sjećanja i odnos prema prošlosti.

Književnost i političko.

Usporedna čitanja tranzicijskog iskustva.

Reprezentacija iskustva tranzicije u različitim umjetnostima (kazalište, film, slikarstvo, strip, itd.).

Popularna kultura u tranziciji.

Feministička scena u regiji: umjetničke i političke prakse.

Kolektivni identitet i konceptualiziranje odgovornosti.

Obrazovna politika kao instrument konflikta.

2. Književnost

Književne prakse tranzicije i kulturno pamćenje.

Preispisivanje književne povijesti i povijesti književnosti.

Pamćenje Jugoslavije u postjugoslavenskim književnostima.

Književnost kao artefakt kulturnog pamćenja.

3. Jezik i identitet

4. Aspekti hrvatsko-srpskih književnih i kulturnih odnosa

Recepcija srpske književnosti u Hrvatskoj / Recepcija srpske književnosti u znanstvenim i kulturnim časopisima / Recepcija srpske proze/ Recepcija srpske poezije / Kritički prikazi knjiga srpskih autora u Hrvatskoj.

Underground recepcija srpske književnosti i kulture u Hrvatskoj: fantomski oblici komunikacije.

Što je srpska književnost u Hrvatskoj danas?

Antologije srpske književnosti u Hrvatskoj.

Subjekti interknjiževne razmjene / Politike izdavačkih kuća / Regionalna suradnja / Zajednička i premijerna izdanja.

Akteri književne scene kao književni junaci devedesetih.

Nacionalno i njegove mitologizacije.

Odnos pisca i nacije nakon raspada Jugoslavije/ Višenacionalni autori / Egzilantska srpska književnost nakon 1991.

Književnost i ratna trauma/ Reprezentacija rata u književnosti / Poslijeratna književnost.

Relacije hrvatske i srpske književnosti: sukob kao model razmjene / Književni skandali.

Intelektualci i rat.

Publicistika i historijski izazov: između instrumentalizacije, destrukcije i njezina tumačenja.

Intervjui sa srpskim autorima: o književnosti, o kulturi, o politici / Srpski pisci kao kolumnisti u hrvatskim časopisima.

Platforme institucionalne suradnje u regiji: regionalni časopis „Sarajevske sveske“; suradnja na Mreži.

Bliskost i udaljenost srpske i hrvatske književnosti: polemike.

Književne nagrade u regiji.

Djelatnost SKD „Prosvjeta“ 1990-2010.

Dječja književnost: časopis „Bijela pčela“; Branko Ćopić „Ježeva kućica“.

Rad Katedre za srpsku i crnogorsku književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na jačanju kulturnih veza.

Sažeci

Uputa za tehničku pripremu rukopisa

Prijava za sudjelovanje na simpoziju