• Bogutovac, Dubravka i Karlić, Virna (2013): "Zastupljenost i metodička obrada srpskog jezika i književnosti u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima". Izlaganje na konferenciji Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Masarikov univerzitet, Brno (30.5.-1.6.2013.) / rad u postupku objavljivanja.
  • Šakić, Sanja: „Smrt u izgnanstvu. Pisanje kao pisanje-postajanje“, Umjetnost riječi, Zagreb, 2014, 225-241.
  • Šakić, Sanja: „Metaforom (p)o metafori: Kolumne 'Feral Tribunea'“, Međunarodna naučna Konferencija Sarajevski filološki susreti III, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2014. / rad u postupku objavljivanja.
  • Karlić, Virna: „Prezentacija i interpretacija novonastale sociolingvističke situacije u sklopu hrvatske znanstvene periodike od 1990. do 2000.“,  Osmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2014. / rad u postupku objavljivanja.
  • Bogutovac, Dubravka; Šakić, Sanja: „Nepozvani gost: Oblici suradnje hrvatskih i srpskih književnih i kulturnih časopisa (1991.-2010.)“, Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2014. / rad u postupku objavljivanja.