U razdoblju prve godine projekta planiraju se sljedeći zadaci:

  1. formiranje korpusa tekstova (građa objavljena u hrvatskim izdavačkim kućama, stručnim časopisima, zbornicima, ljetopisima itd.):
    1. od 1990. do 2000. godine
    2. od 2001. do 2010. godine
  2. proučavanje relevantne teorijske literature
  3. redovna izrada izvještaja o obavljenom poslu

    U drugoj godini projekta planira se ekstenzivno iščitavanje građe i formiranje tema s obzirom na materijal prikupljen tijekom prethodne godine. Poseban interes će se posvetiti analizi sadržaja tekstova, a ne samo vanjskim oblicima očitovanja međukulturne aktivnosti, budući da se jedino na taj način može pouzdano odrediti što su to autori posredovali i potom adekvatno procjeniti njihovu recepciju.

    Tijekom treće godine projekta predviđeni su sljedeći zadaci: (1) pripremanje međunarodne/regionalne konferencije o iskustvu tranzicije na ciljanoj regionalnoj razini – prije svega hrvatsko-srpskih kulturnih i književnih veza i odnosa, pri čemu bi za tu priliku bio pripremljen teorijski elaborat kao okvir pojedinačnim prilozima; (2) izbor učesnika te slanje poziva zainteresiranim istraživačima koji se bave interkulturnim vezama i odnosima među zajednicama u tranziciji, prvenstveno s južnoslavenskog područja; (3) operacionalizacija dvodnevnog međunarodnog skupa; (4) priprema i izdavanje zbornika skupa; (5) objavljivanje tekstova nastalih za potrebe projekta.